Zespół Szkół nr 6
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zespół Szkół nr 6

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ul.Stanisława Małachowskiego 145

44-251 Rybnik

          dyrektor : dr Grażyna Adamczyk

     wicedyrektor: mgr inż.Sabina Kuźnik

wicedyrektor : mgr Tatiana Szuła

tel.: 324577098, 324576101

fax: 324577098

NIP:642-31-47-937

REGON: 24188907

strona:  www.zs6rybnik.pl

e-mail: zs6@miastorybnik.pl

w skład Zespołu wchodzą:

1. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

2.Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy 

3.IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne