Zespół Szkół nr 6
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zespół Szkół nr 6

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku skada zamówienie na zakup i dostawę systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem ofert sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi w/w sprzętu, a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizowanego na potrzeby projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

.Szczegółowych informacji dot. miejsca i sposobu składania ofert można znaleźć na stronie Bazy konkurencyjności :https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plData dodania: 2019-01-29 14:55:14
Autor: Jadwiga Kloc