Zespół Szkół nr 6
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zespół Szkół nr 6

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

44-251 RYBNIK

UL. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 145

TEL. :32 4577098 ,  32 4576 101

FAX:   32 4577098

adres e-mail:  zs6@miastorybnik.pl

adres strony: www.zs6rybnik.pl

DYREKTOR SZKOŁY:  dr  GRAŻYNA ADAMCZYK

WICEDYREKTORZY : mgr inż. SABINA KUŹNIK  mgr TATIANA SZUŁA

PEDAGOG SZKOLNY : mgr KAMILLA KARWOT

PSYCHOLOG SZKOLNY: mgr EMILIA MUSIOLIK

REGON:  2418089070000

NIP  :  642-31-47-937

 w skład Zespołu wchodzą następujące jednostki:

IX LICEUM OGÓLMOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w Zespole Szkól nr 6 w Rybniku

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku

KONTO SZKOŁY:

PKO BP S.A.

Oddział 1 w  Rybniku

ul 3 MAJA 30  44-200 Rybnik

Rachunek wydatków budżetowych ( podstawowy):  10 1020 2472 0000 6602 0498 6693

Rachunek dochodów budżetowych (np. wpłaty za obiad) :

58 1020 2472 0000 6702 0498 6750

 Data dodania: 2017-08-31 14:55:14
Autor: Jadwiga Kloc