Zespół Szkół nr 6
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

05.10.2011r- .Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach przeprowadził kontrolę w zakresie: Kontrola kompleksowa placówkii.Ocena stanu sanitarno-higienicznego szkoły. 

08.11.2012r - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach  przeprowadził kontrolę stołówki w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.

19.12.2012 -Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przeprowadził kontrolę na wniosek Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku dotyczącą zatwierdzenie pomieszczń przeznaczonych na wydawalnię posiłków obiadowych

 w dniach od 20-22.06.2012r.Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach przeprowadził kontrolę prawidłowośći realizacji projektu nr POKL.09.01.02-24-315/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(PO KL) 2007-2013.


Data dodania: 2013-04-18 12:41:50
Autor: Jadwiga Kloc