Zespół Szkół nr 6
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w 2024 roku

W dniu 4 marca 2024 roku przeprowadzono przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku kontrolę w zakresie przestrzegania przez nauczyciela Statutu szkoły w zakresie korzystania z telefonu komórkowego przez ucznia oraz współpraca z rodzicami w kontekście pisma.

 

Nie stwierdzono uchybień. Wydano zalecenie. Brak uwag.


Data dodania: 2024-03-15 12:17:09
Autor: Monika Gogulska


Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w 2023 roku

 

W dniu 28 września 2023 roku została przeprowadzona kontrola stanu sanitarnego wydawalni posiłków w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku (protokół kontroli sanitarnej nr 2704/2023 MS-H ZIPU.9027.1.1208.2023)

 

Nie stwierdzono uchybień. Nie wniesiono uwag. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.


Data dodania: 2023-10-03 09:48:44
Autor: Monika Gogulska


Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w 2022 roku

 

W dniu 6 kwietnia 2022 roku została przeprowadzona kontrola stanu sanitarno - technicznego obiektu przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Rybniku (protokół kontroli sanitarnej nr 34/1215/NS/HDiM/2022)

 

Nie stwierdzono uchybień. Nie wniesiono uwag.


Data dodania: 2022-04-07 08:57:29
Autor: Monika Gogulska


W dniu 27 czerwca 2022 roku przeprowadzono przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku kontrolę w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych.

 

Nie wydano zaleceń. Brak uwag.


Data dodania: 2022-07-15 09:48:56
Autor: Monika Gogulska


Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w 2021 roku


W dniu 8 i 15 grudnia 2021 roku przeprowadzono przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Katowicach audyt w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków zwizanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2018 i 2019 rok.

Protokół audytu dokumentów i ewidencji za 2019 rok- 2401-ICA.52.62.2021

Protokół auduty dokumentów i ewidencji za 2018 rok - 2401-ICA.52.61.2021

 

Nie wydano zaleceń. Brak uwag.


Data dodania: 2021-12-20 08:46:51
Autor: Monika Gogulska